Do You Possess Necessary 21st Century Skills?

The skills we need in this challenging world are changing as 21st century demands more. Of course, in the coming days, these skills will serve as the criteria for the employment or the secret for a quality life in the future. But what are these 21st Century Skills? For example, which of these skills such as flexibility and adaptability, information and communication technology literacy, or innovation creation do you possess? How can you learn these skills if you don’t have them? Is every source, every certificate, every product reliable? 

At this very point, we are taking over as the Momentum Global Family. Momentum Global Academy was established on 11 June 2021. With its expert staff, it offers valid solutions to the interests, needs, and demands of education and training institutions – as we promised above – considering the expectations of the changing era and the world. 

Momentum Global, founded by Harun Harput, has adopted the vision of bringing the quality of education in Turkey to the level of contemporary civilizations, graduating its students equipped with the skills of the 21st century, and becoming a compass developing equal education opportunities that can reach everyone. Our mission has always been becoming an institution reaching various learners to structure their education, providing solutions, consulting, and shaping the future with our expert team, reliable resources, quality products and international organizations since we started serving actively in this sector. 

 

 

 

 

21. Yüzyıl Becerilerinin Ne Kadarına Sahipsiniz?

Gelecekle birlikte değişen dünyada ihtiyaç duyduğumuz beceriler de değişiyor. Bu beceriler elbette, ilerleyen günlerde geleceğin istihdam kriterleri ya da kaliteli yaşamın sırları olarak karşımıza çıkacaklar. Nedir peki bu 21. Yüzyıl Becerileri? Örneğin esneklik ve uyum, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı, inovasyon yaratma gibi becerilerin hangilerine sahipsiniz? Değilseniz de nasıl bu becerilere sahip olabilirsiniz? Her kaynak, her sertifika, her ürün güvenilir mi? 

Tam bu noktada Momentum Global Ailesi olarak devreye giriyoruz. Momentum Global Ailesi, Momentum Akademi Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. olarak 11 Haziran 2021 tarihinde kurulmuştur. Uzman ekibimizle eğitim ve öğretim kurumlarının bu alandaki istek, ihtiyaç ve taleplerine -yukarıda da söz ettiğimiz gibi- değişen dünyanın beklentilerine uygun çözüm olanakları sunuyoruz. 

Harun Harput’un kurucusu olduğu Momentum Global, Türkiye’deki eğitim kalitesini muasır medeniyetler seviyesine getirmeyi, öğrencilerini 21. yüzyıl becerilerine sahip bir şekilde mezun etmeyi, herkese ulaşabilen fırsat eşitliği yaratan çözüm pusulası olmayı kendine vizyon edinmiştir. Misyonumuz, sektörde aktif olarak çalışmaya başladığımız andan itibaren uzman ekibiyle, güvenilir kaynaklarla, kaliteli ürünleriyle ve uluslararası organizasyonlarıyla her kesimden öğrenciye ulaşarak eğitimlerine yön veren, çözüm üreten, danışmanlık eden, geleceğini yapılandıran bir kuruluş olmaktır.